Medyum Bilal Denizli Blog

musallat

Musallatı sürekli kişiyle birlikte midir?

Hayır. Cinlerin de özel hayatı vardır, evlenirler çoluk çocukları olabilir işi gücü olabilir. Sürekli insanlarla birlikte olmazlar bazen gider gelirler bu genellikle her gün belli vakitlerde gelip gitme yahut farklı vakitlerde gelip gitmedir. Bizim...

dabbecincarpmasi

Cin yakmak ne demektir nasıl olur?

Cin yakmak pratik ve halkın anlayabileceği ifade ile, musallat olan cini öldürmek demektir. Üst düzey kişiler cini şöyle yakar; Kağıda bir daire çizilir ve ortasına nokta konur. Kişiye musallat olan cin’e önce iman etmesi...

gercek-cin-cikarma

Cinlerden kurtulmanın kesin çözümü

Herşeyden önce şeytan taifesini düşünmek bile çağırmak demektir. Buna dikkat edin.havas Cinlerden kurtulmanın kesin çözümü Surelerin mahreçlerini düzgün çıkarın. Tecvide uygun şekilde okumalısınız. Akşam yatarken yapacağınız şudur; Sıraya dikkat ediniz. Kıbleye karşı dönülür. Eller...

LPJLdo

Periler,Cinler İfritler ve Hüddâm

Periler: Çok üstün enerjileri vardır Bir yerden bir eşyayı götürme, bir kişiyi başka bir mekana iletme gibi üstün yetenekleri vardır. İnsanlarla tam temas içerisinde bulunmazlar. Tek veya birkaç kişi halinde, su kenarlarında, ıslak zeminlerde,...

ul87

Varsayilan hüddam nedir?

Hüddam, cinlerin şeytanın ilmiyle insanların üzerine saldırtılmasıdır. Nasıl insanların dalâlette olanları ve hidayette olanları varsa; gayb âleminde yaşayan cinlerin de dalâlette olanları ve hidayette olanları vardır. Hidayette olan cinlerin de başlarının üzerinde o devrin...

huddam

Hüddam Nasıl Edinilir?

Bunun iki yolu vardır. 1- Kuranı kerimin tamamını yada belli sure yada ayetlerini vird edinerek (sürekli ve düzenli şekilde okuyarak) o surelerin hadimlerinin yardımı sağlanır. Bir insan bir ayet, sure yada kuranı kerimin tamamını...

astroloji_bc

Burçların insan karakteri üzerinde tesiri var mıdır?

Meşhur bir Nasreddin Hoca hikayesi vardır. Hoca ve arkadaşları aşırı soğukların hüküm sürdüğü günlerde bir iddiaya tutuşmuşlar. Arkadaşları o soğuklarda kimsenin tüm bir geceyi dışarıda hiçbir ateş veya ısı kaynağı olmadan geçiremeyeceğini söylerken Hoca...

astroloji

Astrolojiye dayanarak verilen bilgiler doğru mudur?

Gök ile yer ontolojik olarak aynı kozmik hamurun parçası olduğuna göre, aralarında bazı ilişkilerin bulunması normal karşılanabilir. Ayın hatta güneşin, denizlerin med-cezir/gel-gitleri üzerindeki tesirleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bir canlı bedenin değişik organları ve hücreleri...

batil-inanc

Dünyadaki batıl inançlar

Dünya’da Batıl İnançlar 1. 13. Cuma: İskandinav mitolojisinde 12 tanrıya 13. kötü tanrının katılmasının insanlara kötü talih getirdiğine inanılır. 2. 2 ayaklı merdiven açıkken bir üçgen oluşturur. Altından geçmek bazı Hıristiyanlarca kutsal üçlemenin bozulmasına...

batilinanc

Anadoludaki batıl inançlar

Anadolu’da Batıl İnançlar 1. Mezarlık, ziyaret yerlerindeki ağaçları kesenler çarpılır. 2. Türbeden dışarıya bir şey, bir nesne götüren kişiler çarpılır. 3. Mezarlığı parmağı ile işaret etmek iyi değildir. Parmakları ile işaret eden kişilerin parmakları...