Ağır Borca Girip Bunalanlar İçin Dua

Ağır bir borca girip de alacaklıların karşısında ezilen kimse, bu beyti her gün ve her namazdan sonra 7 defa okursa; Allah, onu sıkıntısından kurtarır.

أَلاَ وَقْدِ يَا رَبَّهُ بِالنُّورِ حَاجَتِى
بِنُورِ أَشْمَخٍ جَلْيًا سَرِيعًا قَدِانْقَضَتْ

 

Elâ vagdi yâ Rabbehû bin-nûri hâcetî.
Binûri eşme
[k]hın celyan serîan gadingadat. (Celcelûtiye, 19. Beyt)

Anlamı: Ey bu milletin Rabbi olan Allah’ım. Sen, Nûr ile ihtiyâcımı yerine getir. Öyle bir Nûr ki, tecellîsi serî (süratli) olur ve hemen iş, biter.[1]

Kaynaklar

[1] “Celcelûtiye’nin Şerh ve İzâhı”, Tebliğ Yayınları, İstanbul 2006, s.13.

Leave a Response