Aura Nedir?

Sadece müptedilerin görebildiği bir hâle olan aura, ilâhî zaferi sembolize eder.

Aura, Olympos’un başlıca tanrıları Zeus, Poseidon, Apollon, Dionysos, Artemis ve Afrodit’in başını süsleyen ışık halkasıdır. Renkleri genellikle beyaz ile mavi arasında gidip gelir. Eski Ahit, Musa’nın dağdan geri gelişini tanımlarken der ki:

“Yüzü parlıyordu. Çünkü Ölümsüz ile konuşmuştu.”

İncil’de Aziz Matta (XVII, 2), İsa için der ki:

“Onların önünde dönüşüm yaşadı. Yüzü, güneş ve beyaz giysileri kar gibi parladı.”

Tanrı’nın tahtı ise mahşerde bir gökkuşağı ile çevrili olarak tasvir edilir.

Parapsikolojiye göre yaşayan varlıkları yumurta biçiminde çevreleyecek olan “aura alanı”, rûhun bedenden daha büyük olduğunu işaret eden “aura yumurtası”dır. Auranın rengi, insanın sağlık durumunu ya da rûhsal karmaşasını temsil eder.

Ruhsal planda en gelişmiş varlıkların aurası olan altın sarısı rengindeki aura, Hıristiyan azizlerin hâlelerini anımsatır. Bunu şifrelemek, renklerin genel sembolikliğini kısmen sekteye uğratmaktadır.

“Renklerin rûhu” şifrelemelerine göre; en gelişmiş varlıklar, baskın mavi bir aura, daha az gelişmişlerse kırmızı bir auraya sahip olacaktır.

Leave a Response