Bu Duayı Okuyan kimseler evliyalar divanına kaydolurlar

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme inni es’elüke bi hakkı
bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi hurmeti bismillahir rahmanirrahiym*
Ve bi fadlı bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi azameti bismillahir
rahmanirrahiym* Ve bi celali bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi cemali
bismillahir rahmanirrahiym*
Ve bi kemali bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi heybeti bismillahir
rahmanirrahiym* Ve bi menziletil bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi
melekuti bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi ceberuti bismillahir
rahmanirrahiym* Ve bi kibriyai bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi senai
bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi behai bismillahir rahmanirrahiym* Ve
bi kerameti bismillahir rahmanirrahiym*
Ve bi sültani bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi beraketi bismillahir
rahmanirrahiym* Ve bi ızzeti bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi kuvveti
bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi kudrati bismillahir rahmanirrahiym*
Đrfa’ kadri vesrah sadri ve yessir emri*
Verzukni min haysü la yahtesibü* Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef
ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf ve es’elüke bi celalil ızzeti ve celalil
heybeti ve ceberutil azameti en tec’aleni min ıbadikes salihıyn* Ellezine la
havfün aleyhim ve la hüm yahzenun* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*
Sırları:
Bu dua, Hazreti Abdülkadir Geylani Hazretleri’ne aittir.Okuyan kimseler evliyalar
divanına kaydolurlar.Ömrün boyunca duaları kabul olunur.Dünyada iken cennet
sana gösterilir.Bu duayı okumak büyük kazançtır.
Okunus sekli söyledir:

Seher vaktinde kalk (786) defa “Bismillahirrahmanirrahiym” de. Hemen ardından
Hazreti Peygamber’e (133) defa salat ü selam getir. Daha sonra da bu duayı okumaya
basla.Seyh Abdülkadir Hazretleri’ne ait olan bu duayı okumaya devam et. Bu büyük
kazancı sakın bırakma. Bir çok sırlara vakıf olduğunu müsahede edeceksin.(M.
Ahzab, Sazeli,337)

4 Comments

  1. Selam arkadaşlar sayfa vallahi billahi çok hoşuma gitti, twitter da paylaştım

  2. Samsun merkezden ben Veli Karaca. Vallahi siteniz vallahi billahi çok güzel, sosyal medyada paylaştım 26-06-2017 06:10:16

Leave a Response