Cinler

5328 views

Hüddamname

Cenabı hak kuranı kerimden önce inzal buyurduğu kütüp (kitaplar) ve suhuf (bazı peygamberlere gönderdiği sahifeler) un muhafazasınıda içindekilerle...

8240 views

Arız olan Cini cam şişenin içine hapsetmek

Arız olan Cini cam sisenin içine hapsetmek istersen: Bir cam sise al ve kagıttanda bir parça al. Kagıdın...

7903 views

Yakaza Nedir? Yakaza cin kabilesi Gerçek’ten varmıdır?

Bildiğiniz gibi semavi dinlere inanan kesim için cinler vardır. Bu cinlerin farklı kabileler halinde yaşadığı da, hüddam ilmine...

8224 views

Cinlerin Hizmetlerini ve Huddam elde etmenin Şartları

Cinlerin hizmet ettigi meselelere ragbet eden ey Talip! Sen Bilki; Bunların bazı sartları olup, bu sartlarda söyledir: 1....

6944 views

Kral Ebyad ın kızı Şemsül Keramidin hizmetini celb etmek

Bu meliki seba dan olan Kral Ebyad ın kızı Şemsül Keramid in hizmetidir. Eger, Şemsül Keramidi yanına getirmek...

5775 views

Hidmet El-Cin

Ey Talip! Sen bilki: Allah Teala nın rahmeti üzerine olsun. Ben rumuzu gizli olan kitaba baktıgımda, içinde bu...

4919 views

Cin ve Şeytanlardan Koruyan Hicap

Bu hicabı üzerinde tasıyan kimseye, nsan ve Cin seytanları asla zarar veremez. Bu hicabı üzerinde tasıyan kimse ister...

4363 views

Cin Darbı Olan kişiyi Tedavi Etme

Bir kimsenin vücudunun herhangi bir uzvuna Cin vurmussa, o uzvun üzerine yedi (7) defa Cin suresini oku. Sonra...

5024 views

Bir kimseye Cin tasallut etmek için

Bir kimseye Cin tasallut etmek istersen: Sure-i Cin'i bir tabaga yazdıktan sonra, yazıyı nebi zeib (Kurt üzümü) in...

4866 views

Huddam elde etmek için

Sebe sure sinin 12. ve 13. Ayeti Kerimeleri olan su: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve minel cinni men ya’melü beyne yedeyhi...