İslami Bilgiler

5184 views

Resulallah(s.a.v) Veda Hutbeleri Gadir-i Hum Hutbesi

Hicretin onuncu yılında, Zilhiccet-il Haram ayının on sekizinde Resulullah (s.a.a) vedâ haccından dönerken Gadir-i Hum bölgesinde, Cuhfe ismindeki...

4910 views

Resulallah(s.a.v) Veda Hutbeleri Mina Hif Mescidi Hutbesi

"Allah, benim sözlerimi duyduğunda (onu iyice) dinleyip onu duymayanlara ulaştıranın (yüzünü) nurlandırsın. Ey insanlar, burada olanlar, olmayanlara da...

4906 views

Resulallah(s.a.v) Veda Hutbeleri Mina Hutbesi

Allah'a hamd u senadan sonra şöyle buyurdu: "Ey insanlar! sözümü dinleyin ve üzerinde düşünerek (onu anlamaya çalışın) bilmiyorum...

4920 views

Resulallah(s.a.v) Veda Hutbeleri Arafat Hutbesi

"Hamd Allah'a mahsustur. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve bağışlanma diler, O'na tevbe ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü...

4974 views

Resulallah Efendimizin (A.S) Esma-i Hususi

B i s m i l l a h i r r a h m a n i...

4998 views

Kurban Bayramı Geceleri

Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinden sonraki gecelerdir. Bu üç güne “Eyyâm-i nahr” denir. Arefe günü ve...

4306 views

Şevval ayında oruç tutmanın sevabı

Ramazan-ı şerîf orucunu tutup, Şevvâl ayında da altı gün oruç tutanlar, senenin tamamını oruç tutmuş gibi olur. Hadîs-i...

4337 views

Fıtr (Ramazan) Bayramı Gecesi

Ramazân-ı şerîf ayının son günü ile bayramın birinci günü arasındaki gecedir. Şevval ayının birinci günü fıtır yâni Ramazan...

4246 views

Arefe gecesi

Arefe günü ile Kurban bayramının birinci günü arasındaki gecedir. Zil-hicce ayının dokuzuncu ve onuncu günleri arasındaki gecedir. Zilhicce...

4253 views

Kadir Gecesi

Ramazan-ı şerîf ayı içinde bulunan bir gecedir. İmâm-ı Şâfi’î hazretleri onyedinci, imâm-ı a’zam Ebû Hanîfe hazretleri, yirmiyedinci gecesi...