Medyum

4212 views

Rukya ve Dua İle Tedavi

Rukye okuyup üflemedir. Sihir karışmayan, yani şer ve şeytanlık için olmayıp da ondan korunmak ve bir hastalık veya...

4308 views

Melekler Sihir Öğretir mi?

Melek, sihir öğretmez; fakat meleklerin hayır için öğrettikleri ve ilham ettikleri gerçekler, küfür ehlinin ve şeytanların elinde şer...

4243 views

Nekromanti Nedir?

Nekromanti (Yunanca nekros: ölü + manteia), ölü ruhların çağrılması ve sorgulanması sanatına verilen addır. Antik çağda ölü oraklı,...

4213 views

Vizyon (Vision) Nedir?

Vizyon (vision) birtakım olayları görme organının yardımı olmadan (zihinsel) görme ya da algılama fenomenine ve bu fenomendeki imajlar...

4258 views

Prekognisyon Nedir?

Prekognisyon meydana gelecek olayların önceden paranormal olarak algılanması fenomenine Parapsikoloji'de verilen addır. Prekognisyon ile premonisyon arasındaki fark, prekognisyonun...

4376 views

Allah-u Teâlâ bâtınî ilim verdiği kimseler hakkında

KUR'AN-I KERİM'DEN İŞARETLER İLÂHÎ BEYANLAR Âyet-i Kerime (1): Allah-u Teâlâ bâtınî ilim verdiği kimseler hakkında Âyet-i kerime'sinde şöyle...

4241 views

Haset ve Nazar Hakkında

Haset, bir insanın elindeki nimetin gitmesini temenni etmektir ki, bu şekilde düşünüp o insanın hakkında bazı hilelere teşebbüs...

4393 views

Ebced Çeşitleri ve Ebced Tabloları

Asıl Olan Temel Ebced (Cümle-i Sağir) ى Ye ط Tı ح Ha ز Ze و Vav ه He...

4220 views

Gök Kapıları Neden Yüzüme Kapalı?

"Gök kapıları neden yüzüme kapalı? Neden kalbime küçücük bir ışık bile doğmuyor, bir nûr, bir ziyâ!... İbâdetlerimden hiç...

4425 views

Sağlıkla İlgili Ayetler

"Ey Ademoğulları, her mescitte ziynetinizi (güzel elbiselerinizi) giyin. Yiyiniz, içiniz ve israf etmeyiniz. Muhakkak O (Allah), israf edenleri...