Cin ve Şeytanlardan Koruyan Hicap

Bu hicabı üzerinde tasıyan kimseye, nsan ve Cin seytanları asla zarar veremez.

Bu hicabı üzerinde tasıyan kimse ister erkek, ister kadın, ister
erkek çocugu ve isterse kız çocugu olsun ona hiçbir zarar gelmez.
Bu hicabı büyük kimse tasırsa, o kimsenin yanına hiçbir Cin
yaklasamaz ve rahatsız edemez. O kisiye insan oglu ve hırsız dahi
zarar veremez. Cenabı Hak o kimseyi her türlü afetlerden korur.
Bu hicabı üzerinde tasıyan kimse nereye giderse gitsin, gittigi
her yerde ikram görür, sevilen ve sayılan bir kimse olur. Allah c.c.
mahlukatın kalbini onun heybetine koyar. O kisiyi kötü gözlerden
ve düsmanlardan perdeler. Hatta yırtıcı hayvanların mekanında
uyusa ve düsman beldelerine ugrasa bile onu göremezler. Allah
c.c. o kisiyi onlardan korur.

Eger bu hicabı bir çocuk tasırsa, Cin ve seytan o çocuga zarar
veremez. Bu mübarek hicabın bereketiyle hastalanmaz.
Yazılacak hicab budur: Mülk suresini sonuna kadar bir defa,
Mela-iketi selatini yetmis (70) defa, Mülükü sebayı bir (1) defa,
Esma-i derari sebayı bir (1) defa, Hatemi süleymanı bir (1) defa ve
hatemi süleyman isimlerinide bir (1) defa yazarsın.

Bir baska benzeri daha olmayan bu hicab için Allah a hamdet.
Allah c.c. ın yardımıyla muvaffak olursun.

Mela-ike-i selatin budur:

Cebrâîl mîkâîl isrâfîl azrâîl.

Mülükü seba budur:

Müzhib mürreh ahmer bürkân semhûres ebyad meymûn.

Ruhaniyeti seba budur:

Rûkyâîl cebrâîl semsemâîl mîkâîl sarfeyâîl anyâîl kesfeyâîl.

Esma-i derar budur:

Sems kamer merîh utârid müsterî zühre zühal.

Hatemi Süleyman budur:

Hatemi Süleyman isimleri budur:

Ferdün cebbârun sekûrün sâbitün zahîrun habîrun zekiyyün.

Kaynak: Denizli’li Bilal Hoca

1 Comment

Leave a Response