Clavicula Salomonis (Süleyman’ın Anahtarı)

Bilinen ismiyle “Süleyman’ın Anahtarı”. Bu kitaptan bahsetmeden önce şunu belirtmek gerekir ki, Hz. Süleyman Yahudiler tarafından bir peygamber olarak değil, üstün güçlere sahip bir kral olarak görülür. Bu sebeple Hz. Süleyman’ın sergilediği doğaüstü güçler, peygamberlik mucizelerinden ziyade, sırrına vakıf olanların tatbik edebileceği gizli ilimler bütünü olarak tarif edilir.

Antik mısır öğretilerine göre ruhları yeryüzüne davet eden bir kimse onlarla iletişim kurabilirse, ruhlara istediğini yaptırabilir ve onların sınırsız güçlerinden yararlanabilir.

Bunun için sırlar kapısını açan bir anahtar gereklidir. bu anahtar ise tıpkı pentagramlarda olduğu gibi bir tür sihirli sözler ya da şekiller bütünüdür.

M.Ö. 10. yüzyılda yaşayan Kral Süleyman, vakıf olduğu sırları sadık hizmetkarlarıyla paylaşarak bu bilgileri ağaç kabuklarına ve bakır levhalara kazıtmak suretiyle geleceğe miras bırakmıştır.

Pentacles yani Süleyman Anahtarı diye tarif edilen köşeli yıldıza gizlenen bu bilgilerin 16. yüzyılda yazıya aktarıldığı, belgelerin ise British Museum’da saklandığı bilinmektedir.

1888 yılında Liddel Macgregor Mathers tarafından İngilizceye çevrilen varaklar, kitap olarak derlenmiş fakat dijital ortama aktarılan birkaç görüntüsü dışında kimseyle paylaşılmamıştır.

Semboller üzerine çalışan okültistler süleyman mühürünü, varlığı bilinen en önemli Grimoire örneklerinden biri olarak tanımlar. Hazreti Süleyman’ın mucizelerinden hareketle mührün gizemi çözüldüğünde, astral seyahatlerin yapılabileceği ve var olan alemlerdeki tüm canlılarla irtibat kurulabileceğine inanılmaktadır.

1 Comment

Leave a Response