Delail-i Hayratı Yetmiş bin Defa Okumaya Denk Salavat

Delail-i Hayratı Yetmiş bin Defa Okumaya Denk Salavat

Allahümme salli ala seyyidina ve Mevlana muhammedin ve ala alihi ve
ashabihi ve ehli beytihi salaten ta’dilu cemiya salevati ehli mehabbetike ve
sellim ve barik ala seyyidina ve Mevlana muhammedin ve ala alihi ve
ashabihi ve ehli beytihi selamen ya’dilu selamehüm
Manası:
Allah’ım Efendimiz ve seyyidimiz Muhammed’e ve onu aline ve ashabına, Senin
sevgine layık olanların getirdiği topyekün salevatlara denk olacak sekilde salat eyle ve
yine Efendimiz ve seyidimiz Muhammed’e ve onun aline ve ashabına bu zatların
selamları miktarınca selam eyle.
Fazileti:
Bu salavatın bir defa okunması Delail-i Serifi yetmis bin defa okumaya denktir.
Manevi makamları geçip Efendimiz(s.a.v.)’e ulasmak istersen bu salavatı vird
edinmelisin.
Salavat getirmenin fazileti hakkında Đmam-ı Sarani Hazretleri söyle
buyuruyorlar:
Büyük veli Aliyyül Havass’ın söyle konustuğunu duymustum:
Allah’tan bir sey isteyeceğiniz zaman, Allah Resulü(s.a.v.)’in adıyla o seyi isteyiniz
ve söyle dua ediniz:
Ey Allah’ım! Sevgili Peygamber’in Muhammed Mustafa(s.a.v.) hürmetine senden
sunu isterim.” Seklinde dileğinizi arz ediniz.

Çünkü Allah’ın bir meleği vardır ki, bu isteğinizi anında Efendimiz (s.a.v.)’e
bildirir ve O’na: “Filanca kisi, su haceti için senin Allah katında aracı olmanı
istemektedir.” der. Hazreti Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dua ve istekleri Allah
Teala tarafından geri çevrilmez.”

Leave a Response