Durugörü Nedir ?

En basit tanımıyla Durugörü: Beş duyunun dışında, eşyaları,
olayları ve düşünceleri algılama ve görmedir. Ruhsal görü adı
da verilen bu yetenek, duyular dışı algılamalar içinde
üzerinde en fazla araştırma yapılan yeteneklerimizden
biridir.

Beş duyu organlarımızdan biri olan gözler, bu algılamada
fonksiyon görmezler. İki kaşın arasında; gözler genellikle
kapalıyken ya da her hangi bir objeye konsantre edildiği bir
sırada adeta televizyon ekranında bir film seyredercesine,
bir takım şekillerin görülmesidir. Bu yeteneği gelişmiş kişilere
durugörü medyumu adı verilir.

Başlıca Durugörü Çeşitleri

l- Basit Durugörü:

Herhangi bir anlam ve mesaj taşımayan bir takım imajların
görülmesidir. Çoğunlukla gözler kapalıyken beliren birtakım
imajlardan oluşur. Durugörünün ilk aşamasıdır. İnsanların
belli bir bölümünde bu yetenek kendiliğinden işler
durumdadır. Ve bu oran hiç de küçümsenemeyecek
boyutlardadır… Bu seviyede bir durugörüye sahip olan
kişiler, gözlerini kapadıklarında istedikleri imajları rahatlıkla
görebilirler. Bu imajlar ya kendi isteklerine bağlı olarak
görülür, ya da bir takım imajlar otomatik olarak gelip geçer.

2- Mekan İçinde Durugörü:

Uzakta meydana gelen olayları ya da yerlerin algılanması ve
görülmesidir. Normal olarak görülmesi mümkün olmayan
uzaktaki bir yerin veya kapalı, saklı olan şeylerin görülerek
tariflerinin yapılabilmesi bu seviyeli bir durugörü yeteneğinde
mümkündür.

3- Zaman İçinde Durugörü:

Geçmiş ya da gelecekten bilgi veren kahinlerin kullandıkları
yetenektir. Durugörünün en gelişmiş safhasıdır.
Durugörünün bu safhasında görülen imajlar geçmiş bir
zaman diliminde meydana gelmiş olan bazı olaylarla ilgili
olabileceği gibi gelecekte ortaya çıkacak olan bazı olaylarla
ilgili de olabilir. Burada da adeta bir film seyredermişçesine
olaylar izlenebilir. Bu derece gelişmiş bir durugörü
yeteneğine sahip olan kişilerin sayısı bir hayli azdır. Çok
ender olarak görülür.

Kendinizi Test Edin

Gözler kapalıyken istenen bir imajın gözönünde
canlandırılması durugörü yeteneğinin temelidir. Öncelikle
böyle bir yeteneğinizin kısmen de olsa sizde işler durumda
olup olmadığınızı kontrol edin: Gözlerinizi kapatın.10 – 15
saniye bekleyin… Ve gözünüzün önünden geçen imajlar olup
olmadığına dikkat edin… İmajlar kendiliğinden gelip
geçiyorlar mı? İstediğiniz herhangi bir imajı zihin ekranınızda
canlandırabiliyor musunuz? Yoksa hiç bir şey gözünüzün
önünden geçmiyor ve her yer simsiyah mı görünüyor?

Gözleriniz kapalıyken her taraf simsiyah görünüyorsa
durugörü yeteneğinizin tamamen işlemez durumda
olduğunu söyleyebiliriz. Bir takım renkler hatta imajlar gelip
geçiyorsa durugörü yeteneğiniz size göz kırpıyor demektir.
Eğer istediğiniz imajları kolaylıkla zihin ekranınızda
canlandırarak onu adeta televizyon ekranından
seyredermişçesine canlı olarak görebiliyorsanız durugörü
yeteneğinizin su üstüne çıkmaya başladığını söyleyebiliriz.
(Basit durugörü)

Gözlerinizi kapattığınızda bir takım yerler , insanlar ve
olaylar görüyorsanız bunların herhangi bir anlam taşıyıp
taşımadığını kontrol ediniz. Örneğin gözlerinizi kapattığınızda
bir arkadaşınızı ders çalışırken gördüyseniz; hemen onu
arayarak gerçekten de o anda ders çalışıp çalışmadığını
öğrenin. Ayrıntılara dikkat edin. O anda ders çalışmıyorsa
daha önce çalışmış olabilir. Eğer böyle bir durum varsa
arkadaşınızı ders çalışırken gördüğünüz ayrıntıların gerçek
olup olmadığını araştırın. Ders çalıştığı masanın rengi,
masasının üzerindeki eşyalar, odasının şekli vs…

Belki de birkaç dakika sonra ders çalışmayı planlıyor da
olabilir… Bütün bu ayrıntılar sizdeki durugörü yeteneğinizin
durumu hakkında bir bilgi verir. Tabii tek bir denemeyle
karar vermeyin. Belki başka bir zamanda daha farklı
görüntüler de alabilirsiniz. Böylelikle basit durugörü mü,
mekan içinde durugörü mü; yoksa zaman içinde durugörü
yeteneğine mi sahip olduğunuzu anlayabilirsiniz.

Kaynak: Medyum Bilal Hoca