El-Buni Risalesi

Geldik kitapların şahına… Yasak ilimler üzerine yazılmış kitapların nirvanasına.

Altın varaklarla süslenmiş, el yazması bir kitap düşünün: mevcudiyeti, müellifi, ismi, cismi her şeyi bilinsin; sefere giden padişahların gömlekleri bu kitaptaki tılsımlar ile süslensin; cincilik ve büyücülük tarihinin en kıymetli eseri olsun ama adı açıklanmayan bir kütüphanenin yüksek güvenlikli kasalarında muhafaza edilsin ve kimse erişemesin…

İşte o kitap bu kitap! Hem de İstanbul’daki resmi bir kütüphanede saklandığı biliniyor. Hakkında birçok akademik araştırma yapılan, makaleler yazılan bir eser.

Müellifi, Cezayirli Ebu’l-Abbas Ahmed bin Ali bin Yusuf El-Kureşî El Bûnî. Hayatı hakkında pek bir şey bilinmese de eseri üzerine yapılan yüzlerce araştırma mevcut.

Bûnî’nin geliştirdiği sistemde sayılar ve harfler arasında anlam ve fizik birliği var. Çizilen geometrik şekillerle yani oluşturulan vefkler ile birlik kuvvetlendiriliyor ve bu sayede varlıklara hükmetmek ve istenen vazifeyi yaptırmak mümkün oluyor.

Cinleri kullanarak yapılan işlere “hüddam”, işi yaptırana da “hüddamcı” yani “cinci” denir. Bûnî, her işin cinler vasıtası ile halledilebileceğini söyler. Yüzlerce sayfalık kitabında akla zar zor gelebilen ve hattâ gelmesi bile ihtimal dışında olan bütün sıkıntıların nasıl halledileceğini ve bunun için Hangi cinin hizmetkâr olarak kullanılacağını uzun uzun anlatır.

Eser hâlen İstanbul’da resmî bir kütüphanede muhafaza ediliyor, adı ve numarası kataloglarda görünmüyor ve okuyucuya çıkartılmıyor.

1 Comment

  1. İşte gerçek medyum nasılda belli oluyor diğerleri gibi klişe bilgi değil hakiki bilgiler var burada.

Leave a Response