Erkeğin evlenmesini engellemek

Eger bir kadın erkeginin üzerine evlenmesinden korkuyorsa, o
erkegin elbisesine su Ayet ve Esma-i kameri ters olarak yaz:

Bismillâhirrahmânirrahîm Ve lev erâdül hurûce leeaddû lehü
uddeten ve lâkin kerihallâhün biâsehüm fesebbetahüm ve
kîlakudû meal kâidîn. Leyâhîmin leyâlagvin leyâfûrin leyârûsin
leyârûgin leyârûsin leyâselsin.

Eger erkegin elbisesi bulunmazsa, bu Ayet ve Esma-i kameri
ters olarak bir tabaga yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu
erkege içir. Sonra Esma-i kamer ve ruusü erbea isimlerini yetmis
(70) defa erkegin ve annesinin, kadının ve annesinin isimleriyle
birlikte bir kagıda yazıp, kadın bu hirzi üzerinde tasır veya sahibi
bilinmeyen bir kabre gömer. Eger sahibi bilinmeyen bir kabre
gömerde o kadın erkeginden önce ölürse, o erkek ebediyyen
evlenemez. Allah tan hakkı ile kork! Müstehak olmayan birine
yaparsan, sana gelenide bil.

KAYNAK: Denizli’li Bilal Hoca

Leave a Response