Esmalar ile Dua Etmek için Sırlar

ALLAH Allah Teala’ nın özel adıdır. Hiçbir varlığa verilemez ve affedilemez.
Ey ADL olan Rahman ve Rahim Allah’ım ibadetlerimde ihlâstan, öfkelensem de kararlarımda beni adaletten ayırma. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey AFÜVV olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de affet ve affedici kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey ÂHİR olan Rahman ve Rahim Allah’ım senden başka her şey fani olduğu için beni yalnız kendine bağla. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey ALÎM olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana hayır dileyerek beni hem ilim sahibi hem de ilmiyle amel eden biri kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey ALİYY olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de dünya ve ahirette şerefli kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey AZÎM olan Rahman ve Rahim Allah’ım mü’minler arasında saygın ve kötü niyetlilere karşı beni de heybetli kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey AZÎZ olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de nasihatine ve duasına ihtiyaç duyulan biri kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)

Ey BÂİS olan Rahman ve Rahim Allah’ım ölü kalplerin hidayetine beni de vesile kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey BÂKÎ olan Rahman ve Rahim Allah’ım İslam’ a hizmet için beni de uzun ömürlü kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey BÂRİ olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de maddeten ve manen üretken kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey BÂSIT olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de insanlara faydalı kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey BASÎR olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de seni görür gibi inanan ve ibadet yapanlardan ve ileri görüşlülerden kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey BÂTIN olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de yerlere, göklere ve tüm varlıklara ibretle bakıp imanını pekiştirenlerden kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey BEDÎ olan Rahman ve Rahim Allah’ım tüm amellerimi güzelleştir, (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey BERR olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de çevresine devamlı iyilik yapan kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey CÂMÎ olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da müslümanları toparlayan, onlara kol kanat geren bir kişilik
kazandır. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey CEBBAR olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de çevresine iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden, adalet uygulayan, daima onların yararına çalışan ve çalıştıran biri kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.) istesem de bana günah işleri yaptırma,
Ey CELÎL olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da seven, sevilen, gönüllerde taht kuran yüce bir kişilik kazandır. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
ED- DÂRR olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da musibetin içinde bile hikmeti görebilen bir anlayış ver. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey EVVEL olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de hayırda önde gidenlerden kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey FETTAH olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de müslümanları kaynaştıran ve sıkıntılarını gideren biri kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey GAFFAR olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de gıybet etmeyi değil kusurları affetmeyi ve örtmeyi başaranlardan kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey GAFÛR olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da öfkeyi yutmayı, kusurları bağışlamayı nasip et.
Ey GANİYY olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da hayırlı bir zenginlikle birlikte zühd ve takva sahibi olmayı nasip et.(İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)

Ey HABÎR olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da İslam’ a fayda ve zarar getirebilecek olayları önceden sezdir.(İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey HÂDÎ olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de insanların hidayetine vesile kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey HÂFID olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de hiçbir düşmanı desteklemeyen ayrıca nefsinin ve şeytanın hiç etki edemediği insanlardan kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey HAFÎZ olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da müslümanları gözeten, kollayan ve sahip çıkan bir güç ver. ve beni muhafaza et. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey HAKEM olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da senin emrin dışında karar verdirme.(İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey HAKÎM olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de başıboş biri değil ilkeli kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey HAKK olan Rahman ve Rahim Allah’ım benim de mü’min özelliğimi bozma. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey HALIK olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de imanlı yaşat ve imanlı olarak öldür. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)

Ey HALÎM olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de etrafındakileri dağıtan kaba ve katı biri değil tatlı bir su gibi etrafında toplanılan yumuşak biri kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey HAMÎD olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de örnek alınacak şekilde günümüze ve geleceğe önderlerden kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey HASÎB olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de ölmeden önce ölmüş gibi amellerinin hesabını sorgulayanlardan biri kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey HAYY olan Rahman ve Rahim Allah’ım İslam’ i hizmette daima beni de aktif kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
KÂBİD olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de şeytanını memnun etmeyen ve nefsini şımartmayan biri kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey KÂDİR olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da daima şifa, rahmet ve mücadelemde zafer ver.(İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey KAHHAR olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de şeytanını, nefsini ve şartlanmış düşmanını yenenlerden eyle. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)

Ey KAVÎ olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de daima güçlü ve şevkli kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey KAYYÛM olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de çevremde idareci ve önder kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey KEBÎR olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de gönüllerde yücelen, sevilen, sayılan, tarihin büyüklerinden kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey KERÎM olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de çevresine iyilik edenlerden kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey KUDDÛS olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de kusurlardan uzaklaştır ve hep güzel ahlak ile donat,
Ey LATÎF olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de çok ince meselelere vakıf olan, farkı fark eden, şartlara bakıp gerekeni yapan duyarlı kişilerden kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MÂCİD olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de mü’mine yumuşak, kâfire karşı onurunu ve şerefini koruyanlardan kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MÂNÎ olan Rahman ve Rahim Allah’ım benim nefsim istese de bana günah ve kötülük yaptırma, ayrıca bana ve neslime gelecek kötülükleri de engelle,
Ey MECÎD olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de İslam’ a hizmetle şereflendirdiğin kişilerden kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)

Ey MELİK olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de kalbini ve İslam diyarlarını işgal ettirmeyen kahramanlardan kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey METÎN olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da hiçbir vesvesenin ve musibetin sarsamadığı bir kişilik kazandır, (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MU’ îD olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de ayetleri tekrar tekrar okuyan, düşünen, tebliğ yapan ve gönüllerin dirilmesine sebep olanlardan kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MU ‘RİD Olan Rahman ve Rahim Allah’ım! Dini vecibelerimi ve çok önemli olan namazı kılabilmek için irade nasib et.(İstediğiniz olana kadar hergün 70 kez devam edin)
Ey MU’ İZ olan Rahman ve Rahim Allah’ım mütevazılığımı arttırarak beni de izzet, şeref ve onur verdiklerinden kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MUAHHİR olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de günahlara dalarak kendinden uzaklaştırdığın kullarından kılma ve varsa kusurlarım üzerine öldürme,
Ey MUĞNÎ olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de gönlü tok olanlardan kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MUHSÎ olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de taklidi değil de ilmi ve şuurlu bir imana ulaştır.
Ey MUHYÎ olan Rahman ve Rahim Allah’ım benim de kalbimi daima diri tut, (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)

Ey MUKADDİM olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de kendine yaklaştırdıklarından kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MUKÎT olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da yetecek ve hesabını vereceğim kadar helal rızık ver.(İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MUKSIT olan Rahman ve Rahim Allah’ım benim de boş şeylerle oyalanmama fırsat verme, (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MUKTEDİR olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da zayıflara yardımcı olabilecek güç ver.(İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MUSAVVİR olan Rahman ve Rahim Allah’ım benim de hayatımı İslam’ la şekillendir, (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MÜ’ MİN olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da elinden ve dilinden zarar gelmeyen bir kişilik kazandır, (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MÜBDİ olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da yarattıklarına ibretle bakan bir anlayış ver.(İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MÜCÎB olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da Müslümanların istek ve ihtiyaçlarına yardımcı olan, teşvik eden bir şuur ver.(İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.) (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MÜHEYMİN olan Rahman veRahim Allah’ım bana da yarattıklarına zarar vermeyen ve onların ideallerine
ulaşmada yardımcı olan bir kişilik ver.(İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MÜMÎT olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da ölümü çok çok anan, böylece hem şeytanı hem de nefsini yenen bir iman gücü ver.(İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.) (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MÜNTAKÎM olan Rahman ve Rahim Allah’ım İslam düşmanlarını, Müslümanları katledenleri ya ıslah et yada bu olan Rahman ve Rahim Allah’ım muamele et, bana da zulmü nasip etme ve beni de merhametli kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MÜTEALÎ olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de inanıyorsanız üstünsünüz bilinci ile yaşat,
Ey MÜTEKEBBİR olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da gururlanan, kibirlenen değil kötülüğü basit gören bir anlayış ver.(İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey MÜZİL olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de İslam’ a leke getirecek adi işlerden uzak kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
MÂLİKÜ’ L-MÜLK olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da helalinden mülk ver.(İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.) emanetçi olarak göster ve dünyaya da meylettirme,
EN- NÂFÎ olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da daima dünya da ve ahirette hayırlı olanı ver.(İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
EN- NÛR olan Rahman ve Rahim Allah’ım benim kalbimi kusurlarla, günahlarla kirletme, hayırla aydınlat ve beni de
mahşerde ve sıratta nurları önlerinde giden ve yol gösterenlerden kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Er –RAB olan Rahman ve Rahim Allah’ım eşyayı öğrenmemi kolaylaştır. Nefsimi terbiye için karışıma çıkarttığın olayları anlama ve sabretme gücü ver.
ER- RÂFİ’ olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de iman, amel ve hizmetle şereflendir, kusur işleyerek gözlerden ve gönüllerden düşürme, (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
ER- RÂHİM olan Rahman Allah’ım bana da hep acı ve merhamet et, (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
ER- RAHMÂN olan Rahim Allah’ım benim de amellerimi riya ile heder etme, (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
ER- RAKÎB olan Rahman ve Rahim Allah’ım ahiret sahnelerini benim de gözümden uzak tutma, (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
ER- RAÛF olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da daima şefkat ve merhametle bak, beni şefkatli ve merhametli kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
ER- REŞÎD olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da doğru yolunu göster ve beni de yol gösterici kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
ER- REZZÂK olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da şükrünü ödeyemeyeceğim çok rızkı değil aksine şükrünü ödeyebileceğim derecede bir rızık ver.(İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)

ES- SABÛR olan Rahman ve Rahim Allah’ım başarıya götüren bir sabrı bana da nasip et,
ES- SAMED olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da herkese lütfeden bir cömertlik ama kimseden bir şey istemeyen bir tok gözlülük kazandır, (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
ES- SELÂM olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da tüm çevremin emin olduğu, güvendiği sadakatli bir kişilik kazandır, (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
ES- SEMİ olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da ya hayır söyleyen ya da susan bir şahsiyet ver.(İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
EŞ- ŞEHÎD olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de İslam’ ın örnek alınan şahitlerinden kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
EŞ- ŞEKÛR olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de kadri kıymet bilen, kesinlikle nankörlük yapmayan, azlıkta da çoklukta da şükreden bir kul yap,
ET- TEVVÂB olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de çok tevbe eden ve kusur bağışlayan biri kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey VÂCİD olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de tüm işlerini planlı, programlı yapan ve sonucunu yalnız Allah’ tan isteyen biri kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)

Ey VÂHİD olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de Müslümanların birliği ve beraberliği için çalışan ve bunun için dua eden biri kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey VÂLÎ olan Rahman ve Rahim Allah’ım bir babanın çocuklarına sahip çıkması gibi bana da Müslümanlara sahip çıkan bir kişilik ve imkan ver.(İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey VÂRİS olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de ilimde ve hizmette peygamberlere varisçi kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.) sahip olduğum mala emanetçi gözü ile yaklaştır,
Ey VÂSİ olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de strese saplanmış dar kalpli biri değil geniş kalpli biri kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey VEDÛD olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de sevgi ve merhamet sahibi kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.) geçinilemeyen biri değil geçinilen, sevilen ve aranan biri kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey VEHHÂB olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da daima karzı hasen yapan, yaptığı iyiliklerden bir karşılık değil teşekkür bile beklemeyen bir şahsiyet kazandır, (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
Ey VEKÎL olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de daima güvenilen, dürüst ve doğruluk örneği yap,
Ey VELÎ olan Rahman ve Rahim Allah’ım beni de daima Müslümanlara yardımcı kıl. (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
EZ- ZÂHİR olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da iyilikleri ile bilinen, sevilen, sayılan ve örnek alınan bir kişilik kazandır, (İstediğiniz olana kadar hergün içten içe devam edin.)
ZÜ’l- CELALİ ve’ l- İKRAM olan Rahman ve Rahim Allah’ım bana da yalnız Allah’ ı büyük tanıyan, onun için ikram eden ve Allah’ tan başka kimseye eğilmeyen yiğit bir kişilik ver.

Denizli’li Bilal Hoca

1 Comment

  1. Kütahya merkezden ben Ayşe Hilal. Arkadaşlar Site inanın ki çok güzel, teprik ederim 02-07-2017 04:50:28

Leave a Response