Esmaları Nasıl Anlamalıyız Bir Örnek

Etrafımızdakilere Allah ve isimleri diye tefekküre davet ettiğimizde kişiler Esmayı sıradan isimler gibi algılıyor..

 

Oysa bu algı tamamen yanlıştır. İsimler işaret ederken aslında hayat içindeki manaları anlatmaya çalışmaktayız.

 

Buna bir örnek mesela duvarı gösterirsiniz burada çimento var dersiniz. Çimento isimdir..

 

Çimentonun duvarda bir görevi vardır. Tuğlaları birbirine bağlar ve duvarın yıkılmasını engeller…Çimento dediğimizde mutlaka bu görevini algılarsak doğru kavramış oluruz.

 

Çimento kelimesini kulağa hoş gelen bir isim gibi algılamak bizi gerçeklerden perdeleyecek ve tefekküre,üzerinde düşünmeye imkan vermeyecektir.

Bu yüzden Esmalarda ki ismin hayatımızda ki rolünü bilirsek karşılaştığımız olaylarda Allah’ı hemen tanırız ve şirk ortadan kalkar.

 

Mesela Rezzak ismi ile bir örnek vereyim.

Gıda anlamına gelir. Türkçemizde bulunan lezzet,tat gibi kelimelerle aynı anlamları da taşır.

 

Kuran’ın ifadesi ile “Rızkı çokça ve tekrarla veren, her canlıyı yaşatacak zaruri gıdayı üstlenip sağlayan” demektir. Daha net ifade ile “Rezzak Sonsuz mânâları ile sürekli besleyen” anlamına gelmektedir.

 

Allah Rezzak esması ile her varlığı tezahürü farklı olsa da insan’da gıda ağızla buluştuğu ve damakta tat’a lezzet’e dönüştüğü anda Rezzak esması iletecelli eder. Aslına o yediğiniz çeşit,çeşit yemekler,meyveler,sebzeler zahirde bu isimle anılsa da batında Allah’ın Rezzak adı ile damağınızda tecelli etmektedir. Yani aslında o yiyecekleri sizler tadarken Rabbimizin Rezzak isminin tezahürünü yaşamaktasınız..

İşte Esmayı yaşamak burada devreye girer ve kul aslında tadı yaratanın,tecelli edenin Allah olduğunu bilir şirk’e düşmez.. Artık bunu anlayan için yemeğin binlerce çeşidi insan’ın imtihanıdır.. İsimleri farklı olsa da damağa değdiği anda Allah’ın Rezzak ismi insanda dili vasıtası ile tezahür etmektedir.

Aradan aşçıyı,lokantayı ve daha nice aracıyı kaldırarak kesin bir kararla buna iman eder ise Allahın Rezzak ismini öğrenmiş deriz..Böylece kişi her lokmada hayranlığını kat kat artırır.

Kul bunu öğrendiğinde bir zaman gelecektir ki ağzına bir buğday tanesi aldığında dilediği tadı alabilecektir. Çünkü marifet buğdayda değil Allahın Rezzak oluşu ile damağındadır.(beyninde)

Örnek; Rezzak’ı bilen insan bilmeyen birinin binbir çeşit yemekten aldığı tadı rahatlıkla bir yumurtadan Rezzak olan’ın dilemesi ile alabilir..

Bu örneği verme nedenim kişi bu dünyada da Rezzak’ı öğrenemezse ahiret’te (uzun süre ) perdeli kalacaktır.(Allah Bilir)

İçinde bulunduğu şirk bakışı ona elmanın ve daha nice nimetlerin dünyada kaldığını o an yaşadığı ortamda olmayacağı kanısına vardıracaktır.

 

Bu dünyada nimetleri, elma’yı,armut’u ve daha nice rızıkları Allah dan bağımsız bir varlık gibi tanımladığı için ölüm ötesi yaşamda tadacakları hiç değişmeyeceğinden zamanla zakkum olacaktır..Kişi kendi eli ile kendini kitlemiştir. Kuran’ın ifadesi ile kendine zülüm etmiştir.

 

Böylelikle insan şirki sebebi ile ölüm ötesi yaşamda Allah’ın Rezzak esmasından perdelenecek,mahrum kalacaktır.

 

“Allah’ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.” Fetih 23 (Yukardaki misal bilmin başka isimlerle anlattığı şekilde bugün dünyada(sünnetullahda)yaşanmaktadır.)

 

Bu Rezzak hakkındaki izahım bile beklide kitlenmenize sebep olabilecektir. Yukarda verdiğim anlamlar üzerinde uzunca tefekkürler yapmalısınız. Bu düşünceler sizi sonsuzluğu yaratana daha yakın kılacaktır.

Denizli’li Bilal Hoca

1 Comment

  1. Erzurum merkezden ben Hüseyin Uğur. Merhaba paylaşım vallaha güzel, teşekkürler 11-06-2017 11:36:06

Leave a Response