Evde kalmıs evlenememis bakire kız evlenmesi için

Evde kalmıs evlenememis bakire kız için, Pazartesi veya Cuma günü Rahman suresini bakire kızın ve annesinin ismiyle su tertip olunmus dua ile birlikte bir kagıt üzerine yaz:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ cemâater ricâli sellebtü ukûle küm fülâneten keselbis semerati min seceratihâ vel habbeti min ekmâmihâ vez zühre min heyâkilihi ve elkaytü aleyküm mehabbeten ve atfan ve hannânan ve tehayyülen ve askan ve tahyîlen lâ tâkate leküm bil cülûsü ve lâ bil ukûdi hattâ yetezevvecehâ ehadün minküm ve ebtaltü ta’tîlehâ ve dâne tezvîcihâ yâ helâniyyeti harrikul ervâhır rûhâniyyetis sâkineti fî kulûbil ecnebiyyîn. Kâle mûsâ mâ ci!tüm bihis sihru innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yuslihu amelel müfsidîn.

Yazdıktan sonra, o kız bu yazılının suyu ile Pazar günü Utarid saatinde gusül abdesti alsın. O bakire kız erkeklerin gözünde parlak günes gibi görünür. Erkekler ona Züleyha nın Yusuf Aleyhisselama baktıgı gibi bakarlar ve o kız da yedi gün içinde, Allah c.c. ın izniyle evlenir.

Kaynak: Denizli’li Bilal Hoca

2 Comments

  1. Bitlis merkezden ben Aslan Bey. Mrb sayfan süper ötesi çok iyi, şukuladım 28-05-2017 01:55:56

Leave a Response