Evlenemeyen kadının evlenmesi için

Evlenemeyen kadın için: Bir kagıt üzerine asagıdaki Sure ve
Ayetleri yedi defa bir kagıt üzerine yaz. Sonra kadın bu hirzi gögsü
üzerinde tasırsa, kendisindeki sihir bozulur ve Allah c.c. ın izniyle
en kısa zamanda evlenir.

Yazılacak olanlar budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elem nesrah leke sadrak. Ve
veda’nâ anke vizrak. Ellezî ankada zahrak. Ve rafa’nâ leke
zikrak Feinne meal usri yüsrâ. nne meal usri yusrâ. Feizâ
feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab. Zeyyennâ hâ linnâzırîn.
Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru innallâhe seyübtılühü
innallâhe lâ yuslihü amelel müfsidîn.

Yine bu konuda evlenemeyen kadın için asagıda gelecek olan
hatemi yaz. Yazdıktan sonra bu hatemi kadın üzerine assın.

Yazılacak olan hatem budur:

Kadının bası üzerinede su Ayeti Kerimeyi bir defa oku:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Eve men kâne meyten feahyeynâh.

Eger kadın buna ragbet ederse, bu Ayeti Kerime nin ardından
yetmis (70) defa Kevser suresini okursan, o kadın bir haftadan az
bir sürede Allah c.c. ın izniyle evlenir.

Kaynak: Denizli’li Bilal Hoca

1 Comment

Leave a Response