Gerçek bir Vefk nasıl Hazırlanır

1. Herhangi bir amel yapacagın zaman, tenha bir odaya
çekilerek kapısını kapat. Bulundugun yere kimse girmesin, seni
rahatsız etmesin ve senin ne yaptıgını kimse görmesin. Tam
inançlı, kararlı ve gizlilik içerisinde yaparsın.

2. Tam taharet üzere, abdestli olarak, bedenin, elbisen ve
bulundugun mekanda temiz olup, yönünde kıbleye dogru olsun.

3. Amele baslamadan önce buhur yakarsın. Hayır amellerinde
ud, lüban ve amber gibi kokusu güzel olan buhurlar, ser
amellerinde ise, sogan sarımsak kabugu, hantit, kibrit gibi kokusu
kötü olan buhurlar yakarsın.

4. Hayır amellerinde, misk, zaferan ve gülsuyu karısımı bir
mürekkeple, ser amellerinde ise, mur, sabır, çivit ve siyah
mürekkep karısımı ile yazarsın.

5. Amele baslamadan önce Sarfı imar yaparsın. Eger sarfı
imar (göndermek) yapmazsan amelini bozarlar. Mekanda bulunan
Cinler’i göndermek için su sarfı 3 veya 7 kere okursun:

Bismillâhirrahmânirrahîm. zâ zülziletil ardu zilzâlehâ. Ve
ahracetil ardu eskâlehâ. Ve kâlel insânü mâ lehâ. Yevme izin
tühaddisü ahbârahâ. Bi enne rabbeke evhâ lehâ. Yevme izin
yasdürün nâsü estâtâ estâtâ estâtâ estâtâ estâtâ estâtâ
estâtâ. Ferraktiküm ve cealtüküm settâ yâ ummâral mekâni
ved dâri hıllû vensarifû annî ve lâ tedayyiû amelî bi hakkillahil
vâhidil kahhâr. Ve innehü le kasemün lev ta’lemûne azîm.
Elvâhan 2 elacele 2 essâate 2

Bundan sonra, o güne ait olan Kasemi, o günün adedince
okuduktan sonra, o günün harfini, tılsımını, ulvi ve süfli melegi,
Ayetini yazarsın. Bu esnadada buhurun tüter olmalıdır. Bunların
altında üçlü vefki, Ayetleri, dört büyük melegi, avan melekleri ve
hane melekleriyle tam olarak yazdıktan sonra, Ayeti hamseyi 3
veya 9 defa, eger yaptıgın amel önemli ise Ayeti hamseyi 45 defa
okursun. Amelini tamamladıktan sonra, vefki tabiatına göre
kullanır veya üzerinde tasırsan, istedigin sey gerçeklesir.

Asagıdaki Cetvel günlere ait olan ulvi ve süfli melekleri, arsi
melekleri, günlerin harflerini, esmaları, tılsımı ve günlerin Ayetlerini
göstermektedir. Bir amel yapmak istedigin zaman, bunları
muhakkak her amelde okunması ve yazılması lazımdır.

Cetvelin sekli budur:

Bir amel yapmak istedigimiz zaman o güne ait olan Kasemi
okuduktan sonra Harfleri, Melekleri Ayetleri ve Esmaları bir kagıt
üzerine, Pazar günü ise Bir (1), Pazartesi iki (2), Salı üç (3),
Çarsambe dört (4), Persembe altı (5), Cuma altı (6), Cumartesi
günü ise yedi (7) defa yaz. Bunların altına üçlü vefki Ayetleriyle,
dört büyük melekleri, a’van meleklerini, hane meleklerini, vefkin
harflerini veya rakamlarını, unsuru ve sartlarıyla tam olarak
yazarsın. Yaparkende buhurunun tütmesi lazımdır. Daha sonra
vefki tabiatına göre kullanır veya üzerinde tasırsın.

Leave a Response