Her görenin seni sevmesi için

Her görenin seni sevmesini, erkeklerle kadınların akıllarını celb
etmek ve onların alemlerini kendine musahhar etmek istiyorsan,
bu tiryaki ekberi yap. Bu amel sütteki kaymak, cesetteki ruh gibidir.
Ey Talip! Sana kalpleri cezb etmen için bir cetvel koydum. Bu
cetvel ile talip matlubuna kavusur.

Bunun için: Pazartesi günü birinci saat olan Kamer saatinde bu
cetveli ( Vefk ) yazarsın. Eger, hilalin nuru fazla iken ( Bedir de ) ve
Pazartesi günü Kamer saatinde yazarsan, amelin daha da kuvvetli
olur. Veya herhangi birgün Kamer saatindede yazarsın.
Ben bunu bazı kabile reislerine yaptım. Onlar bu mübarek vefki
üzerlerinde tasıdılar ve beldelerin bir çogunu mülk edinene kadar
dereceleri yükseldi.

Bu mübarek hirz, Harun Resid in yanındaki siyah bir cariyede
bulunmustur. Sen! ismi “Hicabül cariye” olan hirze yönelme.
Hicabta sahih olan vefk, Harun Resid in cariyesine mensup olan vefk bu vefki seriftir.

Bahsi konu olan mübarek cetvel (Vefk) budur:

( Vefkin etrafındaki Ayetler: Sure-i Yusuf; 32. Sure-i Bakara; 165. Sure-i Taha;
39. Sure-i Mümtehine; 7. Vefkin bir dıl-ı: 369).
Harun Reside ait olan o cariye siyah, çirkin suretli ve bozuk
tipli birisi idi. Harun Resid in kapısına geceleyin sairin siir yazdıgı
cariyede o idi.

Sair in yazdıgı Beyitte söyle idi:

Lekad dâa sa’rî alâ bâbüküm Kemâ dâa hullî alâ hâlisah

(Benim siirimde sizin kapınızda kayboldu
Süsün Halisa nın üzerinde kayboldugu gibi )

Harun Resid in yanında dörtyüz den fazla cariye vardı.
Halisa bunların içinde sureti en çirkin olanı idi. Halisa bu vefki tasıyınca,
Harun Resid in ve cariyelerin gözünde yükseldi. Halisa öldükten
sonra, Harun Resid bu cariyeyi çok sevdigi için, kefene konmadan
son kez yüzünü görmek istedi. Halisa yı yıkayan saçı agarmıs
ihtiyar bir kadın, Halisa nın saçına baglanmıs olan bu cetveli görüp
üzerine aldı ve cetveli basına koydu. Ama o içinde büyük hirz ve
sırrıl ezher oldugunu bilmiyordu. Harun Resid cariyenin yüzünü
görmek için yıkandıgı odaya girdi. Halisa ya bakınca suretini çok
çirkin bir sekilde görüp sinirle döndü ve o cetveli tasıyan ihtiyar
kadına baktı. Gözlerini bu cetvele müvekkel olan ruhaniler bürüdü.
Onun bütün kalbini ve aklını aldılar. Harun Resit kendini tutamadı
ve ihtiyar kadına, “Seninle evlenmek istiyorum” dedi. htiyar kadın
Harun Resid e söyle dedi: “Ey Kral, benimle alay etme! Ben Kral
lara layık degilim” dedi. Harun Resid dediki: “Ben sana razıyım ve
seninle evlenecegim”. Kral Harun Resid o ihtiyar kadınla evlendi.
Daha sonra bunu duyan genç bir erkek, bu hirzi ihtiyar kadından
istedi. Hirzi ihtiyardan alıp üzerinde tasıdı. Bir yılı tamamlamadan,
Kral ın en büyük tabilerinden oldu.

Bu hirzi, bakire bir kız veya dul bir kadın üzerinde tasırsa en
kısa zamanda evlenir. Kim! Bu hirzi taharet üzere tasır ve elini
basına koyarak, vefkin etrafındaki Ayeti Kerimelerle simleri
kıbleye yönelerek kırk (40) defa vefke bakarak okuyup, en
sonunda da bir (1) defa söyle:

Ecibû yâ rûhâniyyetil ukûli veclibûhüm lî bi hakki ebil kâsım er rasûlü sallallâhü aleyhi ve sellem.

derse, Allah c.c. ın izniyle muradına hasıl olur.
Bu vefki sakın kötülüklerde kullanma! Eger, bile bile taharetsiz
tasırsan, vefkin menfeati gider. Bu mübarek vefk üzerinde oldugu
müddetçe her Cuma günü buhurlarsın. Gizlilikte ve açıkta Allah
c.c. tan kork! Sen bu maksatlara erisirsin. Anla! irşad olursun.

Kaynak: Denizli’li Bilal Hoca

Leave a Response