Hızır Aleyhisselam’ın Okuduğu Vird

Bismillahirrahmanirrahiym* La ilahe illellahül hayyül kayyum* La ilahe
illellahül bakıd deymum* La ilahe illellahü vahdehu la serike leh* La ilahe
illellahül evvelül ahir* La ilahe illellahüz zahirul batın* La ilahe illellahül
azizül cebbar* La ilahe illellahül hakimül ğaffar* La ilahe illellahüs
semiy’ul basiyr* La ilahe illellahül latiyfül habir* La ilahe illellahül
ğafurus sekur* La ilahe illellahül vehhabül kadir*
La ilahe illellahül halimül alim* La ilahe illellahül cevadül kerim* La
ilahe illellahül berrur rahiym* La ilahe illellahül azizül hakiym* La ilahe
illellahül hafidur rafiu* La ilahe illellahül hafiyzul muğniy* La ilahe
illellahül kerimül mu’tıy* La ilahe illellahül kaimüz zekiyy* La ilahe
illellahül aliyyül behiyy* La ilahe illellahüs sehidür rakıyb* La ilahe
illellahül karibül mucib* La ilahe illellahül fettahul aliym* La ilahe
illellahül vekiylür razzak* La ilahe illellahül mütekebbirul halık* La ilahe
illellahül evvelü min aded*
La ilahe illellahül bakıy bi ğayrı meded* La ilahe illellahül vedudül
meciyd* La ilahe illellahül mübdiül müiyd* La ilahe illellahül fe’alü lima
yürid* La ilahe illellahül melikül varis* La ilahe illellahül bakıl bais* La
ilahe illellahül bariul musavvir* La ilahe illellahül latiyful müdebbir* La
ilahe illellahüs seyyidüd deyyan* La ilahe illellahül hannanül mennan* La
ilahe illellahü zül fadli vel ıhsan* La ilahe illellahül hadil kaviyy* La ilahe
illellahü zül ahdil vefiyy* La ilahe illellahül hakkul mübin* La ilahe
illellahüt tevvabül müiyn* La ilahe illellahül kebiru zül in’amı vel ıhsani
vel celal* La ilahe illellahü zül kerami vel ifdal* La ilahe illellahül ferdüs
samed* La ilahe illellahül leyse lehu sahibeten ve la veleda* La ilahe
illellahül basitul bediy’u*
La ilahe illellahü zül hisabis seriy’ı* La ilahe illellahül vasiu zül ihsan* La
ilahe illellahüs selamül mü’min* La ilahe illellahül kefiylül müheymin* La
ilahe illallahül hakimül kerim* La ilahe illellahü rabbüs semavati vel erdı
ve rabbül arsil azıym* Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina
muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer
rahımiyn*
Sırları:
1- Bu virde devam edenlerin Allah’ın izni ile zihni gücü ve anlayıs kabiliyetleri
artar.
2- Okumaya devam edenler Allahü Teala’nın birçok lütfuna nail olur.
3- Bu virde Allah Teala’nın bir çok ism-i serifleri mevcuttur.Okuyanlar Allah
Teala’nın tecellilerine mahzar olurlar.(M.Ahzab, Sazeli, 476)
4- Okuyanlar her muradlarına bi iznillah nail olurlar.Tecrübe olunmustur.

19 Comments

  1. Burdur merkezden ben Fatma Yıldız. selamun aleyküm paylaşımın valla çok hoşuma gitti, teşekkürler 05-06-2017 00:07:48

  2. İstanbul merkezden ben Nihat Çiner. Selam siten gerçekten ilgi uyandırıcı, sosyal medyada paylaştım 05-06-2017 00:10:54

  3. Düzce merkezden ben Leyla Antalya. Mrb siteniz ciddiyim çok iyi, sosyal medyada paylaştım 05-06-2017 00:14:41

  4. merhaba arkadaşlar paylaşımınız gerçekten çok iyi, face de paylaştım

  5. Merhaba web siteniz süper ötesi hayran bıraktı, sosyal medyada paylaştım

  6. Çankırı merkezden ben Aslan Bey. Mrb sayfa valla hoşuma gitti, teraziye tıkladım 05-06-2017 10:32:39

  7. selamun aleyküm bu web sitesi vallaha çok iyi, sosyal medyada paylaştım

  8. Kırklareli merkezden ben Veli Karaca. merhaba arkadaşlar web sitesi gerçekten çok güzel, teraziye tıkladım 05-06-2017 18:31:59

  9. Bitlis merkezden ben Demet Kula. selamun aleyküm paylaşımınız ciddiyim çok iyi, face de paylaştım 05-06-2017 21:10:21

Leave a Response