Hüddamname

Cenabı hak kuranı kerimden önce inzal buyurduğu kütüp (kitaplar) ve suhuf

(bazı peygamberlere gönderdiği sahifeler) un muhafazasınıda içindekilerle

memur olan insanlara vermişti. Fakat sonuç malum.

Kuranı kerimi ise bizlere hidayet kaynağı ve rehber olarak göndermiş ama

muhafazasını sadece bize bırakmamıştır. Kuranı kerimde “kuranı biz indirdik

ve onu koruyacak olanda biziz” buyurmuştur. Ayette geçen biz lafzı kuranı

melekler vasıtasıyla indirdiğine ve yine onları koruma işine vazifelendirdiğine

işarettir.

İnen her sure hatta her ayetle beraber onun muhafızı ve hadimi (hizmetlisi)

olan bir melek inmiştir. Her meleğin emri altında 1 den 70 bine kadar

yardımcı melek bulunur.

Cinlerden iman etmiş olandan bazı gruplar (kavim – sülale) da topluca bu

meleklerden birinin sevk ve idaresi altında yada bağımsız olarak hadim

olmaya gönüllü olurlar.

Ayrıca her mümin kuranı kerimin topluca hadimi ve bütün hükümleriyle

mükellefidir.Bu üç sınıfın (özellikle insanlar ve cinlerin) ilk görevi içindeki emir ve

yasaklara uymaktır.

İkinci olarak kuranı kerime yönelik yapılacak her türlü saldırıya, tahribat ve

tahrifat girişimine karşı canları pahasına onu korumak, saldıranlara

mukavemet etmek ve gerekirse onlara karşılık vermektir.

Melek ve cinlerin üçüncü görevleriyse o kuranı kerimi sürekli

okuyan (yada belli ayet ve sureleri bir maksat için olsun yada

olmasın) insanlara yardımcı olmak ve havas ve esrarından

istifade etmesini temin etmektir.

Peki Bu Hüddamlar Elde Edilebilirmi

Soruyu şöylede değiştirebiliriz. Hüddam edinmek diye bi şey

varmı? Ve mümkünmü?

Bu soru kafaları karıştıran çok çetrefilli bir sorudur. Şimdi biz

kısaca hüddam edinmek mümkündür diyelim. Nasıl olduğunu

anlattığımız zaman zaten cevap daha net anlaşılacaktır.
Bunun iki yolu vardır.

1- Kuranı kerimin tamamını yada belli sure yada ayetlerini

vird edinerek (sürekli ve düzenli şekilde okuyarak) o surelerin

hadimlerinin yardımı sağlanır. Bir insan bir ayet, sure yada

kuranı kerimin tamamını okuduğu zaman hadim olan melek

yada cinlerden birisi hemen orda hazır olur. Sürekli okuyan

kimse özel bir statü kazanır ve tutulan listeye girer. Kişi okurken

melek ve cinler başında pervane olurlar. İnsan yanlış okuduğu

zaman yüksek sesle doğrusunu okur ve düzeltirler. Böylece

kişinin hatasınıda tamamlamış olurlar. Eğer okuyan insan

dünyevi bir maksat için okumuşsa onu yerine getirmek için

çalışırlar. Uhrevi bir maksat için okumuşsa Allah’a o kişi adına

dua eder ve istediğini vermesi için yalvarırlar.

2- Hüddam edinmek deyince hepimizin aklına gelen,

sakıncaları hesap edilmeksizin keşke bende edinsem

dediğimiz, belirli usuller, azimetler ve riyazatlar sonucu kendini

bir sure yada ayetin hizmetine adamış olan Müslüman cinleri

kendine bende etmekten ibarettir.

Burada hemen şunu belirtmek isterim ki cinler bundan hiç

hoşnut olmazlar. Çünkü birinin hizmetine giren cin artık sure

yada ayetin hadimi değildir. Fakat Müslüman oldukları için,

sürekli o sure yada ayetin okunmasına hürmeten insana zararvermez ve isteklerini yerine getirir.

Bir kimse hüddam için riyazata girip evrad ve ezkara başladığı

vakit melek ve cinlerin bundan hemen haberi olur ve maksadını

bilirler.

Bir müddet kişinin riyazatı kesmesini beklerler. Eğer kesmez ve

devam ederse bıraktırmak için çeşitli şekillerde korkuturlar.

Daha bırakmazsa hadim taifesinden bir cin gelir. Eğer riyazat

yapan bu gelenin gerçek hadim olduğu düşüncesine kapılır ve

riyazatı bırakırsa (ki yüzde 90 ı bırakır) o cinle ömür boyu

görüşür. Yok bırakmaz devam eder ve usulü tamamlarsa artık o

cin taifesi surenin hüddamlığından azledilip o kişinin hizmetine

verilir. O surenin hadimliğine de başka bir taife geçer.

Her sure ve ayetin hüddamının bir unvan ve mertebesi vardır.

Surenin hadimliği görevi onlara geçince artık asıl isimleri ne

olursa olsun o unvan ve ismi kullanırlar.

Peki cinler kendilerine zarar verilmesine ve ulvi hizmetlerinin

son bulmasına sebep olan insanlara zarar verirlermi?

Cinler Müslüman olduğu için, okunan sure ve ayetinde

hürmetine riyazat yapana zarar vermezler ama buğzederler.Çünkü onun yüzünden ulvi bir vazifeden alınmışlardır. Velevki

riyazat yapan kişi islamı hakkıyla yaşayan kişi olmasa bile.

Fakat bazen aile efradı eğer uygunsuz yaşayan insanlarsa

onlara zarar verebilir yada korkutabilirler.

Tavsiye!

Ben kendime ayrılan bu bölümde hadim olan cinler nasıl elde

edilir onu anlatmayı uygun görmüyorum. Neticede o cinler

kuranı kerim için kendilerini adamış Müslüman cinlerdir. Riyazat

yada başka yollarla elde edilmelerini hem hoş hemde etik

bulmuyorum. Çünkü bu onları kuran hizmetinden alıkoyup

kendimize hizmetçi yapmaktır.

Eğer o cinler Müslüman olmasalar ve kendilerini hizmetine

adamış oldukları surenin hatırı olmasa elde etmeye çalışanlara

çok büyük zararlar verirler. Fakat zarar vermemeleri bu işin bir

cezası olmadığını göstermez. Hüddam edinmenin zararları çok

büyüktür.

1- Dünyadaki Zararı: Hüddamcı yada cincilerin bu güne

kadar iflah oldukları nerdeyse hiç görülmemiştir. Cinler

sayesinde bir takım dünyalık edinen insanlar belli bir süre sonrasefalete düşmüşlerdir. Zira cinler o kişiye gece gündüz

durmadan beddua etmektedirler. Yine hüddamcı ve cincilerin

ölüm anlarıda çok zor geçer. Dünyadayken ibadetlerinden zevk

ve tat alamazlar. Yanlarına ne melek nede ruhaniyetler

yaklaşmaz. Çünkü onlar zalim durumuna düşerler. Allah’ın

rahmetide zalimlere tecelli etmez. Ölüm zamanları gelince

başlarında hiçbir melek (bedenlerinde vazifeli olanlar hariç),

hiçbir ruhaniyet bulunmaz. O cinlerde artık onu terk etmişlerdir.

Dolayısıyla şeytanla baş başa kalırlar. Şeytan onların imanını

(bulundukları zor durumdan istifade ederek onu kandırıp ki ölüm

anı insanın en zor zamanlarından biridir) ellerinden alırlar.

Azrail a.s de onların canını bir kafir ve zalimin canı nasıl

alınıyorsa öyle alır.

2- Ahiretteki Zararı: Başta peygamberimiz olmak üzere tüm

nebilerin, velilerin ve kuranı kerimin şefaatından mahrumdurlar.

Cinler kendilerini zorla hür iken zorla esir eden, kuran

hizmetçisiyken bu hizmetten mahrum eden insandan

şikayetçi olacak ve haklarını alacaklardır. Şunu unutmayalım ki

kul hakkı sadece insanlar arasında cereyan eden bir hadise

değildir. Cinlerle insanlar hatta hayvanlar arasında bile bir

hukuk vardır ve her hak er yada geç sahibine iade edilecektir.

Ayrıca kuranı kerimde bu kişiden şikayetçidir. Çünkü kuranın

ayet ve surelerini dünya menfaatı için kullanmış, kuranı para

karşılığı satmıştır. Kendisine ve tüm insanlara Allah’ın

meccanen (karşılıksız olarak) hidayet, kurtuluş ve şifa kaynağı

olarak gönderdiği kuranı kerimi maksadının dışına çıkarmış ve

menfaat kaynağı olarak kullanmıştır. Peygamberimiz bir hadisi

şeriflerinde “kuranı kerim ahirette mutlaka karşınıza çıkacaktır.Ya (ya rabbi bu beni öğrendi, okudu, bende yazılanlarla amel

etti….. diye) şefaatçı olur yada şikayetçi olur. Şefaatı da

makbuldür (şefaat ettikleri cennettedir) şikayetide makbuldür”

buyurmuştur.

Acizane site sahiplerine tavsiyem bu tür usul ve tarifleri sitede

yayınlamamalarıdır. Yakından tanıdığım aynı zamanda da

hemşerim olan değerli ve büyük havas alimi kerim kardeşimin

de bu sakıncaları bildiğini biliyorum. Bu siteyi kurarken

amacınında zaten yanlış olan bilgilerden arındırılmış bilgilerin

olduğu bir site kurmak olduğunu söylemişti. Bu amaca uygun

hareket etmesi en büyük temennilerimdendir.

Evet bu tür siteler rağbet görmez, ziyaretçilerin çoğunun aradığı

şeyler büyü – sihir, cin davetleri, yada hüddam usulleridir. Ama

birkaç kişide olsa saf bilgiler için bu siteleri ziyaret ederler.

Maksat ticaret olmadığına göre ulaşılabilen üç beş kişi büyük bir kitle demektir.

Saygılarımla. MEDYUM BİLAL HOCA EFENDİ

Leave a Response