Kaçan eşi geri döndürmek için

Bir kimse karısını ister, karısıda istemeyip, kocasından kaçar
ise, kadının sag ayagı altından biraz toprak alır ve topragı alırken:

Ehaztü kalbike ve aklike min tahte ricleyke yâ fülâneh.

(Ey fülan! Senin ayagının altından kalbini ve aklını aldım). dersin.
Sonra asagıdaki duayı bir kagıt üzerine yazıp, topragı o yazdıgın
kagıdın ortasına koy. Kagıdıda güzelce dürdükten sonra, matlubun
evine yönelik bir agaca as. Eger bu yazdıgın hirzi matlubunun saçı
ile agaca asarsan, amel daha makbül ve güzel olur. Matlubun
nerede olursa olsun, çok seri bir sekilde seni bulur.

Kagıt üzerine yazılacak dua budur:

Ehabtü ve zerrâte habîbiha fülânete hevâhü ve emedethü
mennâhü ve hâcet aleyhi heyecânel mâ-i fil bahri ve netakat bi
hubbihi ve ebâhat bi meveddetihi ve ıskıhi ve vusletihi ve sıl
vid ve atfi ve temyîli feecâbehâ bil kabûli vel meyli ve elkâ
aleyhâ senâ-e hubbihi ve serâbe hanânetihi ve atfihi yâ
fülânete binti fülânete akbilî ve lâ tenfirî kad vekelte aleykil
menâsitel ıbrâniyyeti vel ulûmel hindesiyyeti vet tevârîhas
sihriyyeti ve tevekkel bihâ yâ abden nâri fein gibet anhâ ev
mitte tevekkelû bihâ bi ecmeaküm yâ ehle bisâtı mülkihi ve
kavâddi cünûdihi ve huddâmi azâimihi eyne sâhibül bagaletil
hamrâ-illezÎ lehü sebate ruûsellezÎ ye’til insâne fil yevmi bi
tahbîli aklihi ve yahtıfü aklel urusi bi sâmi sâmi âhin âhin
tevekkelû yâ rûhâniyyetis sîne bi huddâmi hâzihil azîmetil
mektûbeti vahdurûhüm lil fadli bittâati ifalû mâ tü’merûn.

Ama bu duayı arabi ayın ilk Pazartesi veya Persembe günü yazarsın.

Ayrıca yazdıgın hirzi Cavi veya güzel kokulu bir buhur ile
buhurlayıp, yazdıgının üzerine aynı duayı yedi (7) defa okur ve topragıda içine koyup agaca öyle asarsın.

Ben bu meseleyi bazı arkadaslarıma söyledim. Onlarda bunu
kullandılar. Bana, asık olanı masuka mıknatıs tasının demiri çektigi
gibi amelin sahih oldugunu söylediler. Bundan çok mallar kazanmıslar.
Bunu bir erkegin sevipte, evlenmek istedigi kadın içinde kullanırsın.
Eger ayagının altından toprak alamazsan topragı evinden alır ve daha önce zikrettigimiz sekilde yaparsın.
Allah c.c. tan kork ve zikrettigimiz seyler haricinde kullanma.
Zaten bunu kötülükte kullanırsan, icabet haram olup, yapmıs oldugun amel kesinlikle gerçeklesmez.

Kaynak: Denizli’li Bilal Hoca

3 Comments

  1. Kırşehir merkezden ben Veli Karaca. selamun aleyküm sayfan valla çok iyi, twitter da paylaştım 11-06-2017 12:08:43

  2. Niğde merkezden ben Meral Ekinci. Selamın aleyküm web siteniz süper ötesi iyi, sağolun 11-06-2017 13:05:53

Leave a Response