Denizli Medyum Bilal
Denizli Medyum Bilal
Denizli Medyum – Medyum Bilal Hoca
leddun-ilmi-ayet

Karısının ayrılmaması için

Karısının ayrılmaması için
Bu haber 13 Haziran 2017 - 4:42 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Kim! Karısı tarafından çok sevilip gözünde büyümek ve karısının ondan ayrılmaması için: Su tılsımı siyah tavuk yumurtası üzerine yaz;

Yazdıktan sonra yumurtayı bir sopaya baglayıp, yumusak ates üzerine as. 188 defa Fatiha suresini, 7 defada asagıda gelecek olan daveti lübani zeker, kizbere ve mastaki ile buhurlayarak oku. Yumurta patlarsa Allah c.c. ın izniyle icabetin kabül olunmustur. Yedi defa okunacak davet budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Hamden yekûni lî ridâ velî merdıyyen ınde rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Ellezî dehâl akâlîme vahtedda mûsel kelîmü yuhyîl ızâme ve hiye ramîm. Fehümâ ismâni azîmâni sifâün li külli dâi sekîmi ve tarikun ilâ cennâtin neîm. Ve necâtün min azâbil cehîm. Mâliki yevmiddîn. Leyse lehü fil mülki serîkün ve lâ münâziun ve lâ muînün allâhümme elkı mehabbeti fülân fî kalbe fülânete. iyyâ kena’büdü. Bil ikrâri ve na’terifü bit taksîri ve neshedü en lâ ilâhe illâllâhü vahdehü lâ serîke lehül melikül hakkul mübînü ve neshedü enne Muhammed en rasûlullâhüllezî erselehü besîran ve nezîran ilâ kâffetil halkı ecmeîne ve rahmeten lil mü’minîne fe innallâhe teâlâ mükevvinül ekvâni ve âlimü hafiyyâtil idmâri ve mükevvirül leyle alen nehâri hucceteyni li küllil âlemîne ve vicheteyni ilel akrabeyne vel ebadîne minel ecnâsil muhtelifîn. Ve iyyâ kenesteîn. Bike alâ ilkâi fülan fî kalbe fülânete allâhümme yâ mâlike mülûkel avâlime küllihâ ecmeîn. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. Rabbi neccinî ve edriknî bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve neccinî mimmâ ehâfü ve ehzeru ve elkı mehabbeten fülân fî kalbe fülânete ve ehdilehü kalbehâ ve lübbehâ ve mekkinhü min nâsiyyetihâ. ihdinas sirâtal müstakîm. Sirâtallezîne enamte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veladdâllîn.

Kaynak: Medyum Bilal Hoca Denizli

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA