Salavat-ı A’zam Ve Sırları

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme inni es’elüke bismikel a’zamil
mektubi min nuri vechikel a’lel müebbed* Eddaimil bakıl mühalled* Fi
kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed* Ve es’elüke bismikel a’zamil
vahıdi bi vahdetil ehad* El müteali an vahdetil kemmi vel aded*El
mukaddesi an külli ehad* Ve bi hakkı bismillahirrahmanirrahıymi kul
hüvellahü ehad* Allahüssamed* Lem yelid ve lem yuled* Ve lem yekün
lehu küfüven ehadün en tüsalliye ala seyyidina muhammedin sirri
hayatil vücud* Ves sebebil a’zami li külli mevcud* Salaten tüsebbitü fi
kalbil iman*Ve tühaffizunil kur’an* Ve tüfehhimüni minhül ayat* Ve
teftehu li biha nural cennat* Ve nuran neıym* Ve nuran nezari ila
vechikel kerim* Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*

Sırları:

1-Her gün bu salavatı serifeyi (100) defa okursan, evliyalar zümresine dahil
olursun.

2-Düsmanın serrinden korunmak için Cumartesi günü gecesi (1000) defa
okunur.

3- Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek istiyorsan veya dünyevi ve uhrevi bir
konuda haberdar olmak istiyorsan yatmazdan önce (100) defa bu salavat-ı serifeyi
oku ve kıbleye yönelerek yat. Yatmadan önce gül yağı veya gül suyu sürün.Allahın
izni ile muradına nail olduğunu göreceksin.(S.Dareyn)

4-Bir muradın hasıl olması için fakir fukaraya sadaka verilir.Daha sonra bu
salavatı yüz defa okursun Ve sevabını Hazreti Peygamber (s.a.v.)’in ruhuna
hediye edersin ve muradını Allah Teala’ya arz edersin.

Kaynak: Denizli’li Bilal Hoca

Leave a Response