Sifa için: Kemali vefki

Sifa için: Kemali vefkin su unsurunu:

Ve vefkin etrafına Sifa Ayetlerini yazdıktan sonra, vefkin üzerine 45 veya 9 defa Bes Ayeti
okuyup, yazıyı su ile sil. Bu suyu hasta olan kisiye içirirsen, Allah
Teala nın izniyle sifa bulur.

Vefkin etrafına yazılacak Sifa Ayetleri budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yesfi sudûra kavmin mü’minîn
Ve yüzhib gayza kulûbihim. Ve sifâün limâ fis sûri ve huden
ve rahmetün lilmü’minîn. Yahrucu min butûnihâ serâbün
muhtelifün elvânühü fîhi sifâün linnâs. Ve nünezzilü minel
kurâni mâ hüve sifâün ve rahmetün lil mü’minîn. Ve izâ
merıdtü fehüve yesfîn. Kul hüve lillezîne âmenû huden ve sifâ’

Kaynak: Denizli’li Bilal Hoca

Leave a Response