Sihir iptali için: Kemali vefki

Sihir iptali için: Kemali vefkin su unsurunu:

Bir tabaga ve vefkin etrafınada su Ayeti Kerimeleri yaz.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Vettebeû mâ tetlûs seyâtînü alâ
mülki süleymâne ve mâ kefera süleymânü ve lâ kinnes
seyâtîne keferû yüallimûnen nâses sihra ve mâ ünzile alel
melekeyni bi bâbile hârute ve mârute ve mâ yüallimâni min
ehadin hattâ yekûlâ innemâ nahnü fitnetün felâ tekfur
feyeteallemûne minhümâ mâ yüferrikûne bihi beynel meri ve
zevcihi ve mâ hüm bi dârrine bihi min ehadin illâ bi iznillâh.
Ve hîle beynehüm ve beyne mâ yestehûn.

Yazdıktan sonra üzerine Bes Ayeti 45 defa oku ve yazıyı su ile sil.
Bu evin içine serpersen, Allah c.c. ın izniyle evdeki sihir bozulur.

Kaynak: Denizli’li Bilal Hoca

1 Comment

  1. Bingöl merkezden ben Fuat Serin. Selamın aleyküm siten harbiden dikkatimi çekti, şukuladım 10-06-2017 13:17:47

Leave a Response