Sürekli düşük yapan kadın için

Cenini düsüren kadın için: Bir kagıt üzerine Vakıa suresini yaz.
Bu yazılan hirzi kadın karnı üzerine assın. Sonra bir tabaga Esmaül
Hüsna yı ve sihir bozma Ayetini yaz.

Esma-ül Hüsna budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüver rahmânirrahîm.Elmelikü elkuddûsü esselâmü elmü’minü el müheyminü elazîzü elcebbârü elmütekebbirü el hâliku elbâriü elmüsavvirü elgaffârü elkahhârü elvehhâbü errezzâku elfettâhu elalîmü elkâbıdu elbâsitu elhâfidu errâfiu elmuizzü elmüzillü essemîu elbasîru elhakemü eladlü ellatîfü elhabîru elhalîmü elazîmü elgafûru essekûru elaliyyü elkebîru elhafîzu elmukîtü elhasîbü elcelîlü elkerîmü errakîbü elmücîbü elvâsiu elhakîmü elvedûdü elmecîdü elbâisü essehîdü elhakku elvekîlü elkaviyyü elmetînü elveliyyü elhamîdü elmuhsî elmübdiü elmuîdü elmuhyî elmümîtü elhayyü elkayyûmü elvâcidü elmâcidü elvâhidü elahadü essamedü elkâdiru elmuktediru elmukaddimu elmuahhiru elevveli elâhiru ezzâhiru elbâtınü elvâli elmüteâlü elberru ettevvâbü el müntekimü elafüvvü erraûfü malikel mülkü zülcelâli vel ikrâmü elmuksitu elcâmiu elganiyyü elmugnî elmâniu eddâru ennâfiu ennûru elhâdi elbedîu elbâki elvârisü erresîdü essabûru. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn.

Yazdıktan sonra temiz su ile yazıyı sil. Kadın yedi gün günes
dogmadan önce bu suyu aç karınla içsin. Daha sonra o kadının
bası üzerine yetmis (70) defa

Sihir bozma Ayeti olan:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn.

Musa dediki: Bu sizin yaptıgınız sey sihirdir. Allah muhakkak onu iptal edecektir.Süphe yok ki Allah müfsitlerin islerini düzeltmez.

Bu Ayeti okursan Allah Teala o kadının zürriyyetini lutfeder.

Kaynak: Denizli’li Bilal Hoca

1 Comment

  1. Yozgat merkezden ben Elif Koca. Selam arkadaşlar paylaşım yeminle dikkat çekici, saolun 22-06-2017 09:39:47

Leave a Response