Vücuda Girmiş Olan Cinni’ye Ayet Okuyarak Azap Etmek ve Onu Bedenin Dışına Atmak

Bunun için okunacak âyetler şunlardır:

Ayetel Kürsi, Nisa sûresi 167-173, Maide 33-34, Enfal 12, Hicir 16-18, İsra 110-111, Enbiyâ 70, Hac 19-22, Nur 39, Furkan 23, Saffat 98, Ğafir 78, Fussilet 44, Duhan 43-50, Casiye 7-8, Ahkaf 29-34, Rahman 33-36. ayetler.

Şayet bu âyetler okunduktan sonra cinnî, girmiş olduğu insan vücudunu terke yanaşmazsa, o vakit rukye ve 6 şifa âyeti, Yasin ve azaptan bahseden âyetler bir suya okunur ve hasta bu su ile yıkanır. Yıkanma işlemi, günde 1 defa olmak üzere bir hafta devam eder. Ancak yıkanma işleminde kullanılan su, tuvalete dökülmez. Bir ağaç dibine  ya da pislikten uzak bir yere götürülüp boşaltılır. Suya okuma işlemi esnasında sağ elin avuç içi suya değdirilir ve ağız, suya yaklaştırılır. Okunan her âyet sonrasında suya üfürülür.

Okuyan kişi, hastanın alnına elini koyar ve sağ kulağına tavsiye edilen şifa ayetlerini okur. Okuma esnasında şayet cinnî, hastanın ağzı ile konuşursa, ona ismi, dini ve niçin insan vücuduna girdiği sorulmalıdır. Acaba bu cin bir büyücü tarafından mı bu vücuda yönlendirilmiştir? Büyünün türü nedir? Bu husus da cine sorulmalıdır.

Şayet cin, Müslüman olduğunu söylerse, ona yaptığı bu işin haram olduğu hatırlatılmalıdır. Allah ve onun azabını göz önüne alması sağlanıp yaptığı hatayı tamir etmesine imkan verilmelidir. Eğer cin Müslüman değilse, İslam’a davet edilmelidir. Kabul ederse ne âlâ, etmezse zorlanmaz. Sonra eza vermeden vücudu terk etmesi söylenir. Hastanın koltuk altından, göbeğinden, gözünden ya da karnından çıkmasına izin verilmez. Bilakis, iğne ile bir delik açıldıktan sonra el ya da ayak parmaklarından birinden çıkmasına müsaade edilir.

Şayet cin, vücuttan çıkmaya yanaşmazsa, yavaşça hastanın omuzlarına, yanlarına ve boynunun iki yanına vurulur. Sonra da azaptan bahseden âyetler, tavsiye edilen sûrelerle birlikte okunur. Okuma işlemi, cin çıkıncaya ya da yanıncaya kadar devam edilir.

Mü’minin vücudundan zorlama ve tehdit sonucu çıkan cin, bir kenardan onu takip eder. Şayet bu mü’min, güzel bir gidişata sahip olup Allah’a tevbe etmez, günahlara dalarsa, fırsat kollayan cin, tekrar onun vücuduna girebilir.

UYARI: Lütfen bunu veli bir Mürşit’den icazetli değilseniz denemeyiniz yoksa Dimyata pirinçe giderken evdeki bulgurdan olursunuz.!!

1 Comment

Leave a Response